Kontakt


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa KRS 0000024396.

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem targi@automaticon.pl

Targi odbywają się:
EXPO XXI Warszawa Prądzyńskiego, Warszawa – Wola

TEL: 22 874 02 30

TEL: 22 874 01 50

FAX: 22 87 40 149

Organizatorzy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202 , 02-486 Warszawa tel. (22) 87-40-150
fm@piap.pl

Al. Jerozolimskie 202 02-486 Warszawa tel. (22) 87-40-230

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Zarząd

Jacek Frontczak Komisarz (PIAP)

Grzegorz Podogrocki Członek zarządu (MVM sp. z o.o)

Katarzyna Podogrocka Członek zarządu (MVM sp. z o.o) 502 443 552

Małgorzata Korbecka-Pachuta Sekretarz zarządu (PIAP)

Joanna Klonowska Biuro Targów (PIAP)

Inna Ustylovska Przedstawiciel na rynki Wschodnie i Bałkany +48577253132 (oraz WhatsApp i Viber)
i.ustylovska.automaticon@gmail.com

Sebastian Wilk Biuro Targów (PIAP)