Szanowni Państwo


Pozwalamy sobie zainteresować państwa udziałem w kolejnej XXIV edycji Międzynarodowych Targów Automatyki i pomiarów AUTOMATICON® 2018, które odbędą się w dniach 20-23 marca 2018 roku. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że AUTOMATICON® to jedyne w Polsce targi grupujące firmy specjalizujące się w automatyce, robotyce,pomiarach, armaturze, napędach, pompach aparaturze laboratoryjnej, a także w projektowaniu systemów sterowania i opracowywaniu oprogramowania komputerowego dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu.

Firmy zainteresowane udziałem w targach w 2018 r. proszone są o wypełnienie poniżej ankiety.
Kompletnie wypełniona ankieta stanowić będzie podstawę do wstępnego rozplanowania powierzchni wystawienniczej, natomiast po terminowym przesłaniu formalnego zamówienia oraz zaliczki będzie podstawą do przydziału ostatecznej lokalizacji.

Zwracamy przy tym uwagę, iż ankieta nie wywołuje wiążących zobowiązań z Państwa strony. Brak przesłanego w terminie zamówienia i zaliczki lub przesłane zamówienia na stoisko o innych wymiarach niż wymieniono w ankiecie jest jednoznaczne z anulowaniem wcześniejszych uzgodnień.


Jesteśmy zainteresowani udziałem w targach AUTOMATICON ® 2018

szeregowenarożnepółwyspowewyspowe o wymiarach

Czoło
Głębokość (m)
tj (m2)

Prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres:


Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .