Organizatorzy


Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Al. Jerozolimskie 202 , 02-486 Warszawa
tel. (22) 87-40-150 , 863-82-52
faks (22) 87-40-149

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel. (22) 87-40-230