Organizatorzy


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202 , 02-486 Warszawa
tel. (22) 87-40-150
fm@piap.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel. (22) 87-40-230