Info 2019


Miejsce Targów

EXPO XXI Warszawa , 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14;
(Wola, wjazd  ul. Bema od ul. Kasprzaka),

Termin

26 – 29 marca 2019r.

Godziny otwarcia Targów dla publiczności:

26 – 28 marca 2019  900 – 1700
29 marca 2019  900 – 1500

Biuro Targów na terenie EXPO XXI
Warszawa będzie czynne w dniach:

22, 23, 24, 25, 30 marca 2019 w godzinach 800 – 2000
26 – 29 marca 2019 w godzinach 830 – 1800

TERMINY USTAWIANIA I LIKWIDACJI EKSPOZYCJI:

a) stoiska budowane przez Organizatorów

  • będą udostępnione Wystawcom w celu ustawienia ekspozycji w dniu 25.03.2019 w godz. 800 – 2200

  • likwidacja ekspozycji (eksponatów) winna nastąpić w dniu 29.03.2019, od godz. 1530 do godz. 2200

Wystawców  przed wejściem na stoisko prosimy o kontakt  z Recepcją.

b) stoiska budowane przez Wystawców

  • budowa stoisk: od 22.03.2019 do 24.03.2019 w godz. 800 – 2200

  • aranżacja ekspozycji: 03.2019 w godz. 800 – 2200

  • likwidacja stoiska (dot. zabudów własnych):  03.2019 godz. 15 30 – 2200  oraz 30.03.2019 w godz. 800 – 1800

Wykonawców stoisk przed rozpoczęciem rozładunku prosimy o kontakt z Biurem Targów.

NIE DOPUSZCZA SIĘ BUDOWY STOISK W DNIU 25 marca 2019r. – poniedziałek !!!!

IDENTYFIKATORY:

Wystawcy oraz Wykonawcy stoisk otrzymują nieodpłatnie służbowe identyfikatory upoważniające do wejścia na teren Targów w czasie przygotowania, trwania oraz likwidacji imprezy; identyfikatory będą wydawane w RECEPCJI.

PARKING:

Każdemu Wystawcy Organizatorzy wykupują na terenie Targów 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego. Dodatkowe karty będą dostępne odpłatnie w Recepcji.

SPEDYCJA:

Obsługę spedycyjną EXPO XXI Warszawa, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 prowadzą firmy:

GASTRONOMIA

Na terenie hali targowej, w godzinach otwarcia Targów, dla uczestników i gości czynne będą restauracje oraz punkty małej gastronomii.