Info 2018


AUTOMATICON® 2018
XXIV Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów 20-23 marca 2018r.

Organizatorzy: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP / MVM Sp. z o.o.

TERMINY USTAWIANIA I LIKWIDACJI EKSPOZYCJI:

Wystawców przed wejściem na stoisko prosimy o kontakt z Recepcją.
a) stoiska budowane przez Organizatorów:
– będą udostępnione Wystawcom w celu ustawienia ekspozycji w dniu 19.03.2018 w godz. 8.00-22.00
– likwidacja ekspozycji (eksponatów) winna nastąpić w dniu 23.03.2018, od godz. 15.30-22.00
Wykonawców stoisk przed rozpoczęciem rozładunku prosimy o kontakt z Biurem Targów.
b) stoiska budowane przez Wystawców:
– budowa stoisk: od 16.03.2018 do 18.03.2018 w godz. 8.00-22.00
– aranżacja ekspozycji: 19.03.2018 w godz. 8.00-22.00
– likwidacja stoiska (dot. zabudów własnych): 23.03.2018 godz. 15.30-22.00 oraz 24.03.2018 w godz. 8.00-18.00
NIE DOPUSZCZA SIĘ BUDOWY STOISK W DNIU 19 marca 2018r. – poniedziałek !!!!

IDENTYFIKATORY: Wystawcy oraz Wykonawcy stoisk otrzymują nieodpłatnie służbowe identyfikatory upoważniające do
wejścia na teren Targów w czasie przygotowania, trwania oraz likwidacji imprezy; identyfikatory będą wydawane w RECEPCJI.
PARKING: Każdemu Wystawcy Organizatorzy wykupują na terenie Targów 1 miejsce parkingowe dla samochodu
osobowego. Dodatkowe karty będą dostępne odpłatnie.
GASTRONOMIA: Na terenie hali targowej, w godzinach otwarcia Targów, dla uczestników i gości czynne będą restauracje
oraz punkty małej gastronomii.

Obsługę spedycyjną Warszawskiego Centrum EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 prowadzą firmy:

• EXPOSPED Sp. z o.o. tel./fax 22 2567 171 / 172 /173, exposped@exposped.com.pl,
• NETLOG Sp. z o.o. tel. 22 2567 052, netlog@netlog.org.pl

Miejsce Targów:  EXPO XXI WARSZAWA
01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 (Wola, wjazd ul. Bema od ul. Kasprzaka),

Biuro Targów: Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, (bud. III, pok. 2,4)
tel. 22 874 02 30; 874 01 50, 874 00 74; fax 22 874 01 49
e-mail: targi@automaticon.pl
www.automaticon.pl

Godziny otwarcia Targów dla publiczności:
20.03.2018 – 22.03.2018 w godz. 9.00 – 17.00;
23.03.2018 w godz 9.00 – 15.00